Stemme og krop Udskriv

At bruge stemmen sammen med andre kan være en stærk oplevelse, men også provokerende og udfordrende. Egentlig er det lidt sært, at det forholder sig sådan, da sang er én af de mest fundamentale og almenmenneskelige udtryksformer, der kendes fra alle kulturer og alle tidsaldre. Og alligevel er ganske mange mennesker meget fremmedgjorte over for deres egen (sang)stemme.

I denne workshop arbejdes der med sang, fællessang og simpel flerstemmighed som medium for teambuilding, større social tryghed eller slet og ret som en aktivitet til at ryste en gruppe sammen.

Workshoppen kan tilrettes efter individuelle ønsker og behov både med hensyn til indhold, niveau og varighed – fra en enkelt klokketime til et forløb på en halv eller en hel dag.

Erik forestår også egentlige sangtimer for unge og ældre.