Øvrige udtalelser Udskriv

"Erik er meget dygtig på det musiske felt, og han satte med sin store energi og engagement sit stærke præg på udviklingen af skolen i den tid, han var ansat her. Især hans store indsats med at etablere korsang som en fast og integreret del af skolens hverdag har sat sig spor. Erik er en meget begejstret formidler og en blændende fortæller, der er levende interesseret i alt, hvad der er omkring ham. Især Eriks fortælletimer har derfor tryllebundet eleverne og været med til at åbne nye horisonter for dem.
Erik har været seriøs med sin undervisning, og han har haft let ved at fange elevernes interesse. Han blev hurtigt meget respekteret af såvel kolleger som elever for sine musikfaglige kvalifikationer, sit vid og store engagement samt venlige og imødekommende væsen. Erik har været en god kollega og medarbejder. Han deler gerne ud af sin store viden om snart sagt alt mellem himmel og jord, og man keder sig aldrig i hans selskab."

Per Jacobsen

Forstander, Humble Musikeefterskole

16. juni 2010.


Fra elevevalueringer, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, ca. 1999 – 2005, om foredragstimerne på højskolen (”hvad må ikke forandres – og hvorfor?”):

Eriks foredrag er kanone. Første lærer i min ”skoletid”, der har kunnet ”fange” mig i et foredrag. Hvis bare min historielærer i gymnasiet havde været ligesådan – så vidste jeg meget nu! 

Erik Jakobsen må ikke få færre timer, en meget inspirerende foredragsholder.

Eriks smittende entusiasme angående stoffet.

Erik Jakobsens måde at holde foredrag på må aldrig forandres – han formår jo at gøre selv det mest tørre emne drønspændende!

Eriks underholdende foredrag.

Erik Jakobsen bør holde alle foredrag.

Eriks foredrag, de er geniale.

Eriks foredrag er rigtig gode.

Erik er kanon!


Fra elevevalueringer, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, ca. 1999 – 2005, om studiefagstimer i psykologi (”hvad må ikke forandres – og hvorfor?”):

Erik i psykologi. Spændende, engageret lærer, som formår at gøre stort set alt stof spændende.

Ros til EAJ for at køre en spændende og lærerig undervisning.

Psykologitimerne med Erik har været meget gode!


Evalueringsrapport, Musikefterskolen i Humble 2006 (Elevudsagn om fortælle- og foredragstimer – ”Hvad skal bevares?):

Erik skal fortælle meget som muligt.

Eriks historier, fordi de er underholdende.

Erik må ikke stoppe, han er sej til at fortælle.

Eriks fortællertimer og foredrag. De er utrolig underholdende og lærerigt.

Erik mystiske historier – de er super fede og man får lyst til selv at vide mere om store begivenheder i verden.

Eriks fortælletimer er superfede! Han burde få fortælletime MINDST en gang om ugen.