At leve nu og her Udskriv

“Yesterday is History – tomorrow is a Mystery – today is a Gift. That is why it is called the Present”. (Eleanor Roosevelt).

Velkommen til det første øjeblik i resten af dit liv!

Lige netop i dette øjeblik kan du se tilbage på den tid, der allerede er gået, og du kan rette blikket mod den tid, der kommer.

Du står lige nu på en udsigtspost, hvor du kan se tilbage på dit fortids landskab, medens fremtiden er dine muligheders ukendte landskab, som du kan have mere eller mindre klare forestillinger om, men som med stor sandsynlighed vil blive anderledes end de fleste af de forestillinger.

Som en tynd streg bevæger nuet sig med konstant og uforanderlig fart gennem dit liv og adskiller fortid fra fremtid, idet der hele tiden lægges nyt fortidslandskab under nuets plov, samtidig med at nuet bider af din fremtid.

Omdrejningspunktet for al din aktivitet er hele tiden NU, for det er i nuet du må træffe valgene om fremtiden ud fra fortiden.

For alle mennesker synes det imidlertid at gælde at: Alt fremtidigt har en større eller mindre usikkerhed i sig.

Mon ikke vi alle kender forstemmende historier om for tidlig død, bristede forhåbninger, brand, tyveri og andet tab?

Alt kan vende på et øjeblik – og livet kan sættes til fra det ene øjeblik til et andet.

Selv den bedste plan rummer ingen garanti.

Kun dette nu og her er sikkert. Det er det eneste vi ejer og har.

Nuet, som er det eneste sikre, vi mennesker ejer og har, er samtidigt noget vi ofte værdsætter ganske lidt. Vi synes en stor del af vores tid mentalt at være alle mulige andre steder end nu og her.

Det moderne tilværelsesspil flytter med andre ord det mentale fokus fra det levede nu – ofte i en sådan grad at stress, bekymring, ærgrelse eller skyld kommer til at dominere.

I grunden er det ret paradoksalt: På et tidspunkt af historien hvor mennesket har opnået en uset høj grad af kontrol med naturen, er det samtidig præget af en høj grad af bekymring for fremtiden, hvorved stress er blevet tiltagende udbredt i de vestlige samfund.

Den menneskelige aktivitets historie synes at være beretningen om individet i krydsfeltet mellem på den ene side den historiske bevidsthed sammen med forestillingen om fremtiden (hvor de historisk erindrede erfaringer danner basis for handlingsstrategier for fremtiden) – og på den anden side den intense tilstedeværelse i nuet.

At balancere disse to paradigmer synes at være menneskets store udfordring.